Dyrektor Muzeum Miejskiego “Sztygarka” przyjmuje

Interesantów w sprawie Skarg i Wniosków

w każdy czwartek w godzinach 15:30-17:00